Kurumsal

VİZYONUMUZ

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu bir birey olarak katılımlarının sağlanması konusunda gerekli eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunarak bireylerin ulaşabilecekleri en iyi noktalara gelmeleri konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirerek lider bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

 Engelli bireylerin ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, engelli bireylere yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

KURULUŞUN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ

Kuruluşumuz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezidir. Merkezimiz Zihinsel, Fiziksel, İşitme, Özel Öğrenme Güçlüğü, Yaygın Gelişimsel Bozukluk Problemleri olan çocuklara bireysel ve grup destek eğitimi sunarak, kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini ve toplumda tüketici değil üretici kişiler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlamakla yükümlü bir kuruluştur.

TEŞKİLAT YAPISI

 Kuruluşumuz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde destek eğitim faaliyetlerini, Zihinsel, Fiziksel, İşitme, Özel Öğrenme Güçlüğü, Yaygın Gelişimsel Bozukluk Problemleri olan bireylere bireysel ve grup eğitimi sunan bir kuruluştur.

Comments are closed.